Biblioteca UPT pune la dispoziția utilizatorilor peste 35.000 de noi cărți electronice

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara se adaptează vremurilor în care trăim prin achiziția recentă a 35.000 de titluri de cărți electronice (e-books) din domeniul Știință și Tehnologie, apărute între 1913 – 2021, ce sunt puse la dispoziția studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor instituției.

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a împlinit, în 15 martie 2021, 100 de ani de la prima atestare documentară. 
Încă din anul 1920, când prin Decret Regal s-a hotărât înfiinţarea Școlii Politehnice la Timișoara, la articolul 38 se stipula că „Personalul administrativ al Şcoalei… cuprinde în afară de director şi subdirector: un bibliotecar”. Primul bibliotecar menţionat în Anuarele Şcolii a fost Eustaţiu Pandele. În 15 martie 1921, acesta înregistra prima carte intrată în patrimoniul bibliotecii, o lucrare în limba franceză, apărută la Paris în 1920.

Din noiembrie 2014, Biblioteca UPT are un nou sediu, pe strada Vasile Pârvan nr.2B, o clădire ultramodernă apreciată ca fiind cea mai modernă bibliotecă universitară din țară.

Astăzi, Biblioteca UPT înseamnă circa 1.000.000 de volume, având 100 de locuri în sala de lectură cu program non-stop.

Accesul la noile titluri electronice se face prin platforma Ebook Central Proquest.